Sunday, 26 February 2012

Malaysian Soft Skills Scale (My3s)

Assalamualaikum dan salam sejahtera

Pelaksanaan kajian kemahiran insaniah melalui laman Sesawang (My3S) perlu
dijalankan sepenuhnya oleh kesemua IPTA dan melibatkan PELAJAR
WARGANEGARA TAHUN AKHIR yang mengambil IJAZAH SARJANA MUDA di universiti.
Tempoh pelaksanaan instrumen adalah seperti ketetapan berikut:

20 FEBRUARI 2012 SEHINGGA 25 MAC 2012.

Laman kajian sesawang boleh dilayari menerusi alamat
http://jpt.mohe.gov.my/my3s/members/index_home.php

Justeru itu, pohon kerjasama semua pelajar tahun akhir UMT agar mengisi
borang soal selidik secara online tersebut. Hasil dapatan kajian ini akan
dimasukkan sebagai salah satu kriteria penilaian Sistem Penarafan
Institusi Pengajian Tinggi Malaysia (SETARA). Sebarang pertanyaan mengenai
kajian tersebut boleh diajukan kepada Puan Nur Amirah (4271).

Sekian, terima kasih

No comments:

Post a Comment